บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และเวชสำอางค์

เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ยูนิต เอ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-613-9939
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Client Service Officer 23 มกราคม 2564
     2. IT Infrastructure 23 มกราคม 2564
     3. พนักงานคลังสินค้า 23 มกราคม 2564
     4. พนักงานส่องผง และแพ็คสินค้า 23 มกราคม 2564
     5. พนักงานผลิต 23 มกราคม 2564
     6. Production Pharmacist / Production Officer 23 มกราคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน(ปฏิบัติงานที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ปทุมวัน) 23 มกราคม 2564
     8. พนักงานคลังสินค้า 23 มกราคม 2564
     9. ช่างเทคนิคบำรุงรักษา / บ.เอบินิส 23 มกราคม 2564
     10. พนักงานขับรถ 23 มกราคม 2564