บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต ประกอบ ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เลขที่ 700/50,52,54 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
038-213080-5
038-213079
ตำแหน่งงานของ บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Assistant & เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร 销售助理 &翻譯 23 มกราคม 2564
     2. Human resources Executive officer 23 มกราคม 2564
     3. QA Manager 23 มกราคม 2564
     4. QA Engineer 23 มกราคม 2564
     5. Engineer 23 มกราคม 2564
     6. Programmer 23 มกราคม 2564