บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
081-922-2770
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll & Benefit) 22 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 22 มกราคม 2564
     3. Programmer (โปรแกรมเมอร์) 22 มกราคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่จัดส่ง 22 มกราคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่จัดหา 22 มกราคม 2564
     6. ผู้จัดการแผนกจัดหาและพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน 22 มกราคม 2564