บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2520 เป็นระยะเวลากว่า 44 ปีเต็มที่บริษัท ได้สะสมประสบการณ์ สร้างระบบการทำงาน และเครื่องจักรด้านสิ่งพิมพ์อันทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อเดิม โรงพิมพ์ราม่า ในวันที่ก่อตั้ง ต่อมาเพื่อความเป็นสากล เรียกง่ายจากลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเท่าตัว จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น RMIT Printing Co., Ltd. บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์บนกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ มากกว่า 40 ปี ทำให้เราเจอปัญหามากมาย และ หลากหลาย จนนับได้ว่าผู้เชี่ยวชาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกล่องกระดาษและกระดาษลูกฟูก บริษัท ไม่เคยคิดหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ บริษัท หวังว่าและมีความยินดีที่จะทำงาน อาศัยร่วมกัน อย่างมีน้ำใจ ในบริษัทของเรา...ขอบคุณคับ

เลขที่ 598 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Google Map : ค้นหาคำว่า RMIT Printing (สาธุประดิษฐ์)
02-2841107
02-2946359
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing) 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. พนักงาน สนับสนุน ประสานงาน การขาย การตลาด 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. พนักงาน ควบคุมการผลิต 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ฝ่ายขาย 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. พนักงานออกแบบ กล่อง บรรจุภัณฑ์ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. พนักงานทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. Marketing 08 กุมภาพันธ์ 2566