Hourglass Cafe (อาวเวอร์กลาส คาเฟ่)
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่
196 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
0894911142
ตำแหน่งงานของ Hourglass Cafe (อาวเวอร์กลาส คาเฟ่) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Part-time (พาร์ทไทม์) รับด่วนที่สุด !! 23 มกราคม 2564
     2. พนักงานครัว พ่อครัว แม่ครัว แล้วผู้ช่วยภายในครัว 23 มกราคม 2564