บริษัท ซีอี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนส่งออก
เลขที่ 219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 2 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
080-5224433
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีอี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Accountant Manager 23 มกราคม 2564
     2. E-Com Project Manager 23 มกราคม 2564
     3. Cashier เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ 23 มกราคม 2564
     4. Chef เชฟ/พ่อครัว 23 มกราคม 2564
     5. PA to MD ผู้ช่วยส่วนตัวผูบริหาร 23 มกราคม 2564
     6. Warehouse Operator เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 23 มกราคม 2564
     7. Docs (Clerk) เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า 23 มกราคม 2564
     8. License Exam เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาต 23 มกราคม 2564
     9. Admin and HR assistant 23 มกราคม 2564