บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ให้บริการด้าน IT
เลขที่ 84/10 ซอย พระรามที่ 2 ซอย 69
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
087-336-4755
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Project Manager 23 มกราคม 2564
     2. Software Specialist and Programmer 23 มกราคม 2564
     3. Sale Executive 23 มกราคม 2564
     4. Stock Supervisor 23 มกราคม 2564
     5. Installation Manager 23 มกราคม 2564
     6. Service Manager 23 มกราคม 2564