บริษัท ควีน ออฟ บิวตี้ จำกัด (Aqua+ Series)
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Aqua+ Series ในรูปแบบงาน Workshop ให้กับลูกค้า ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากเครื่องตรวจสภาพผิวแบบพกพา แนะนำการดูแลผิวที่ถูกต้อง และการใช้เลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผิวให้กับลูกค้า เน้นการทำงานที่มีความสนุกสนานและทำงานเป็นทีม

71/32 อาคารไชยรพี ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี 15 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
089-0687255
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ควีน ออฟ บิวตี้ จำกัด (Aqua+ Series) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. PR Brand Skincare สาขาปิ่นเกล้า 22 มกราคม 2564
     2. ผู้จัดการฝึกหัด สาขาปิ่นเกล้า 22 มกราคม 2564
     3. Support Sale 22 มกราคม 2564