บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จำกัด
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบเสียง ภาพ แสงและระบบ AV
เลขที่ 95/779 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02-8846721-3
02-4331436
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. TECHNICIAN 22 มกราคม 2564