บริษัท ไทย เฟิร์ส พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิคส์และแม่พิมพ์
เลขที่ 852 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-7106500
02-7106507
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย เฟิร์ส พรีซิชั่น อินดัสตรี จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 22 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 22 มกราคม 2564