บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
จำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก
93 Soi Eakachai72 bangbon
028945367-8
028945369
ตำแหน่งงานของ บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขาย 22 มกราคม 2564