ศรีสะเกษการพิมพ์
ศรีสะเกษการพิมพ์ เราไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่เราช่วยให้คำปรึกษางานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด แบบครบวงจร
ทั้งงานสมุด หนังสือ บรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ งานเสื้อ งานแก้ว งานโล่ และงานป้าย
1462-64 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
094-5151495
ตำแหน่งงานของ ศรีสะเกษการพิมพ์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเชื่อม/ ช่างป้าย 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. พนักงานกราฟิกดีไซน์ (Graphic Designer) 08 กุมภาพันธ์ 2566