บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด
ดำเนินธุรกิจทางด้านห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ กระจกรถยนต์ กระจกอาคาร ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025
นิคมอุตสาหกรรมบ้านโพธิ์ 47/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
084-361-0988
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทสติ้ง เซอร์วิส เอเชีย จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน 30 มกราคม 2566
     2. วิศวกร /เจ้าหน้าที่ทดสอบ 30 มกราคม 2566
     3. วิศวกรขาย (Sale Engineer) 30 มกราคม 2566