บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร Steve Café & Cuisine และร้าน Pat Café Boraan
เลขที่ 68 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
064-4165989
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท สตีฟ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานแคชเชียร์ (รับสมัครด่วน) 30 มกราคม 2566
     2. กุ๊กครัวไทย 30 มกราคม 2566
     3. บาร์เทนเดอร์ 30 มกราคม 2566
     4. ผู้ช่วยกุ๊ก (รับสมัครด่วน) 30 มกราคม 2566
     5. พนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหาร (รับสมัครด่วน) 30 มกราคม 2566
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (รับสมัครด่วน) 30 มกราคม 2566