สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หน่วยงานราชการ
เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-5907149