บริษัท ชุมเอกชูโชค จำกัด
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น กล่อง โปสเตอร์ ใบปลิว สติกเกอร์ คูปองโปรโมชั่น ฯลฯ อย่างครบวงจร
เลขที่ 1629 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
02-8804482-4
02-8804481
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชุมเอกชูโชค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างพิมพ์ออฟเซท มือ 1 30 มกราคม 2566
     2. กราฟิก (Graphic) 30 มกราคม 2566