บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด
ขายก๊าซที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น17 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลแงเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-260-2691
02-260-2690