บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด
ขายก๊าซที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น17 ถ.สุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลแงเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-260-2691
02-260-2690
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Gas Sales (English speaking) พนักงานขาย และการ ตลาด (กรุงเทพฯ) 07 กุมภาพันธ์ 2566