SUPER UP INTER
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งต่าง ๆ มากมาย
64 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหาน 10310
0618964254
1