Gold Planet Corporation
ธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ดูแลสุขภาพและความสวยความงานเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย
รวมถึงการจัดทำสื่อโฆษณา โปรดักชั่น ทั้ง ในและนอกสถานที่รวมถึง -ทางบริษัท มีการจัดทำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทั้งเซอฟแวร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในส่วนสตูดิโอและบริษัทภายนอกลักษณะที่เล็ก เพื่อให้ลูกค้าได้จัดทำคลิปวิดีโอต่างๆ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในตัวของระบบการทำงานและระบบของสินค้าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทวีปเอเชีย และภายในประเทศฯ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ
อาคาร B-Tower ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
096-824-7654
1