Gold Planet Corporation
ธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ดูแลสุขภาพและความสวยความงานเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย
รวมถึงการจัดทำสื่อโฆษณา โปรดักชั่น ทั้ง ในและนอกสถานที่รวมถึง -ทางบริษัท มีการจัดทำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทั้งเซอฟแวร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในส่วนสตูดิโอและบริษัทภายนอกลักษณะที่เล็ก เพื่อให้ลูกค้าได้จัดทำคลิปวิดีโอต่างๆ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในตัวของระบบการทำงานและระบบของสินค้าอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทวีปเอเชีย และภายในประเทศฯ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ
อาคาร B-Tower ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
096-824-7654
1
ตำแหน่งงานของ Gold Planet Corporation 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. online แอดมินเพจ 14 สิงหาคม 2563
     2. โอเปอร์เรเตอร์ 14 สิงหาคม 2563
     3. ฝ่ายธุรการ / ประสานงาน online 14 สิงหาคม 2563
     4. ฝ่ายต้อนรับ 14 สิงหาคม 2563
     5. ฝ่ายการตลาดออนไลน์ 14 สิงหาคม 2563
     6. ฝ่ายขายออนไลน์ 14 สิงหาคม 2563