บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)
โรงแรม รีสอร์ท ภัตราคาร
บริการห้องพัก ร้านอาหาร สปา กิจกรรม จัดเลี้ยง จัดงานแต่ง จัดประชุม ฯลฯ
111/1, 111/3-4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
039619120
039619109
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant Chief Accountant 20 กันยายน 2563
     2. Chief Accountant 20 กันยายน 2563