ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์
สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
10/2 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 60 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
02-4559468-70
02-4559472
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป 18 กันยายน 2563
     2. พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 18 กันยายน 2563
     3. ออกแบบ (บรรจุภัณฑ์) 18 กันยายน 2563
     4. ผู้ช่วยช่างพิมพ์ 18 กันยายน 2563
     5. พนักงานขาย 18 กันยายน 2563