Oneplus Engineering Co.,Ltd.
นำเข้าจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง/เครื่องมือช่าง
140/16 หมู่ 12 (ถนนกิ่งแก้ว ซอย 9/1) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-7502330, 02-7502665
02-7502662
ตำแหน่งงานของ Oneplus Engineering Co.,Ltd. 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ บัญชี 23 กันยายน 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร 23 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 23 กันยายน 2563