VND Medical Center
ตรวจสุขภาพประจำปี
เลขที่ 7/14 หมู่ที่ 5 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
064-995-5519
-
ตำแหน่งงานของ VND Medical Center 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 20 กันยายน 2563
     2. เลขานุการ ธุรการ 20 กันยายน 2563
     3. พนักงานขับรถ 20 กันยายน 2563
     4. ธุรการ เลขานุการ 20 กันยายน 2563
     5. การตลาด 20 กันยายน 2563