บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากฟาร์มในปะเทศไทย บริษัทผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล

*(บริษัทในเครือ VSC Group)
1.) บริษัท บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (WTB)
เป็นผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารเสริม มีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เราผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทฯได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2.)บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทและแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ
เลขที่ 267/20-21 ซอยสาธุประดิษฐ์15 ถนนสาธุประดิษฐ์15 แยก 12 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
095-374-7614//095-374-1878
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Research & Development Supervisor (Microbiology) 22 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ผลิตจุลินทรีย์ 22 กันยายน 2563
     3. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต 22 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(เภสัชศาตร์) 22 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(Food science) 22 กันยายน 2563
     6. ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.095-374-7614) 22 กันยายน 2563
     7. บัญชีต้นทุน 22 กันยายน 2563
     8. Key Account Representative Vaccine 22 กันยายน 2563
     9. PD การเกษตร 22 กันยายน 2563
     10. Key Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ 22 กันยายน 2563
     11. Key Account Representative Feedmill 22 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics) 22 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ 22 กันยายน 2563