กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962, 055-244674 ต่อ 226
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรับรถ PDS 27 กันยายน 2563
     2. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาสวรรคโลก) 27 กันยายน 2563
     3. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาตาก) 27 กันยายน 2563
     4. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 27 กันยายน 2563
     5. ผู้จัดการฝ่ายขายรถใหญ่ 27 กันยายน 2563
     6. ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาพิษณุโลก) 27 กันยายน 2563
     7. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาแม่สอด) 27 กันยายน 2563
     8. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 27 กันยายน 2563
     9. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 27 กันยายน 2563
     10. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 27 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก) 27 กันยายน 2563
     12. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 27 กันยายน 2563
     13. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 27 กันยายน 2563
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 27 กันยายน 2563