บริษัท มารีน นูทริชั่น จำกัด
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตอาหารปลาพรีเมี่ยมสำหรับปลาสวยงาม และอาหารสัตว์น้ำเศรฐกิจ เช่น กุ้งและปลา
354 หมู่ 1 ถนนรางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-3940324-5
02-3940326