บริษัท พีพี พลัส อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้าน อาคาร โรงงาน ติดตั้งตู้ไฟ ระบบไฟฟ้าทุกชนิด
95/24 หมู่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
087-0246889
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีพี พลัส อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 26 กันยายน 2563
     2. สรรหาบุคคล 26 กันยายน 2563
     3. ประสานงานขาย/ส่งสริมการตลาด 26 กันยายน 2563
     4. ผู้ช่วผู้จัดการ 26 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด 26 กันยายน 2563
     6. ธุรการขาย 26 กันยายน 2563