บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
ประกอบกิจการห้องเย็นรับฝากสินค้า
888/8 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปุ 71/1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
02-3232666 ext 105,106
02-3232733
ตำแหน่งงานของ บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าขนส่ง/จนท.ประสานงานขนส่ง 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(Sales Representatives) 19 กันยายน 2563
     3. เช็คเกอร์,ตรวจนับสินค้า 19 กันยายน 2563
     4. จป.วิชาชีพ,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 19 กันยายน 2563