บริษัท สหต้าชิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด
ผลิตและขายเส้นด้ายทุกชนิด
เลขที่ 626/2 ซอยต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง 109 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
02-291-8001-7
02-291-8995