บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
ห้องเย็น เครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
เลขที่ 60/2 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ซอย32 แยก4(จัดสรร2) หมู่ที่ 6 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-949-8050-53
02-519-8041
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ 28 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 28 กันยายน 2563
     3. ช่างทั่วไป 28 กันยายน 2563
     4. วิศวกรงานระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น 28 กันยายน 2563
     5. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น 28 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่สโตร์และสำนักงาน 28 กันยายน 2563