บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทผู้บุกเบิกด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมบนเครือข่าย Internet ในยุคแรกของประเทศไทย ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile Application & ERP ให้องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
11 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-5875400, 089-4490961
02-5879388
ตำแหน่งงานของ บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักพัฒนาโปรแกรม (Software Developer / Programmer) 20 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนการใช้งานระบบ 20 กันยายน 2563