บริษัทไซก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธุรกิจนำเข้า ส่งออก กาว ฟอยด์ อุปกรณ์ในการซีลภาชนะ
15/36 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-119-862
ตำแหน่งงานของ บริษัทไซก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 28 กันยายน 2563
     2. วิศวกรรมไฟฟ้า 28 กันยายน 2563
     3. หัวหน้าฝ่ายช่างกล 28 กันยายน 2563