บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ท่อน้ำไทยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ท่อพีวีซีและผลิตภัณฑ์พีวีซีคุณภาพเยี่ยม รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย. กว่า 50 ปี
441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
093-9301832
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 30 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรับโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ) 22 กันยายน 2563
     2. วิศวกร(ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ) 22 กันยายน 2563
     3. พนักงานจัดซื้อ(ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ) 22 กันยายน 2563
     4. พนักงานยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง) 22 กันยายน 2563
     5. พนักงานยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     6. พนักงานยามรักษาการณ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     7. พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง) 22 กันยายน 2563
     8. พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา) 22 กันยายน 2563
     9. พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น) 22 กันยายน 2563
     10. พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     11. พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     12. พนักงานติดรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่จัดหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     13. พนักงานติดรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่จัดหวัดระยอง) 22 กันยายน 2563
     14. ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     15. ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     16. ช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     17. ช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     18. ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     19. ผู้แทนขายเก็บเงิน (ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง) 22 กันยายน 2563
     20. วิศวกร (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563
     21. พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง) 22 กันยายน 2563
     22. พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     23. ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 22 กันยายน 2563
     24. พนักงานขับรถธุรการขาย 22 กันยายน 2563
     25. พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน) 22 กันยายน 2563