บริษัท เวลท์ เมนเนจเมนท์ แอดไวด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินและกองทุนต่างๆ
731 อาคาร พี.เอ็ม. ทาวเวอร์ (ซอยแม่พระฟาติมา) ชั้น 4
ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
082-444-5099
02-245-6698
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวลท์ เมนเนจเมนท์ แอดไวด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาทางการเงิน ( รับด่วน!!!) 28 กันยายน 2563
     2. ตัวแทนประกันชีวิต (ด่วนไม่ต้องมีประสบการณ์) 28 กันยายน 2563
     3. ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center 28 กันยายน 2563
     4. Telesales (เจ้าหน้าที่ประสานงานขายทางโทรศัพท์) 28 กันยายน 2563