ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริการวางระบบและติดตั้งทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 529 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
028896180
028896181
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรออกแบบ 20 กันยายน 2563
     2. บัญชี 20 กันยายน 2563
     3. Sale Engineer 20 กันยายน 2563