บริษัท สยามซิตี้ ซัพพลาย จำกัด
งานทำเอกสาร และดำเนินการยื่น ขอ ต่อ วีซ่าทุกประเทศ ใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว ย้าย เปลี่ยนนายจ้าง เอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว และของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว

80/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13150
02-5497866, 094-3298120
02-5497865