บริษัท พรีเมี่ยม ไทม์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด
บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร และบริการด้านทะเบียนธุรกิจ
99/141 หมู่ 2 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-0359551
02-0359551
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรีเมี่ยม ไทม์ แอ็คเคาน์ติ้ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 23 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปริญญาตรี) 23 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปวส.) 23 กันยายน 2563