บริษัทเอสเอ็มที ไบโอแมส จำกัด
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
459 หมู่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
02-234-2423 (คุณแก้วตา)