บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi)
ผลิตอาหารญี่ปุ่น
487/8 ซอยศรีอยุธยา 10 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
092-2789628