บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือและทางอากาศ รวมถึงบริการในการเดินพิธีการกรมศุลกากร
37/9 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-2535995
02-2537379