มายมันนี่
การเงิน
8/6 ม.9 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
083-0974869
ตำแหน่งงานของ มายมันนี่ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม้บ้าน 20 กันยายน 2563
     2. หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิต 20 กันยายน 2563
     3. Telesales รับด่วนมาก !!! 20 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ อืสระ 20 กันยายน 2563
     5. ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ 20 กันยายน 2563
     6. ผู้แนะนำอิสระบัตรเครดิต 20 กันยายน 2563
     7. หัวหน้าทีมขายอิสระ ( จ.สุราษฎร์ธานี ) 20 กันยายน 2563