ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ขายสินเชื่อและบัตรเครดิตของธนาคาร
55/20 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสาม
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
0949986222(เกียรติคุณ)
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าฝ่ายขายบัตรเครดิตธนาคารUOB 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธนาคาร ยูโอบี 19 กันยายน 2563