บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง ขายภายในประเทศ และต่างประเทศ
ออฟฟิต : 115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โรงงาน : 188 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
02-2952133-5
02-2944781