บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปีพ.ศ 2534 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง บริการและซ่อมบำรุง
งานระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แบบรวมศูนย์ (VRF) และแบบทำน้ำเย็น (Water chiller) ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบทำน้ำเย็น
สำหรับหล่อเย็น เครื่องจักร และน้ำเย็นที่ใช้ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากงานระบบดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีบริการงานระบบดับเพลิง (Fire Protection) ระบบสุขาภิบาล ท่อระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 69/31 หมู่ที่ 2 ซอยวัฒนะ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-901-3616-7 , 02-901-2424-5
02-516-3510
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 20 กันยายน 2563
     2. ช่างเทคนิค(ดอนเมือง) 20 กันยายน 2563