นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place)
อาคารชุด
93/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13-15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
087-7162527