บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
งานระบบ
123/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
084-899-3626
02-597-1587
ตำแหน่งงานของ บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 22 กันยายน 2563
     2. ธุรการ 22 กันยายน 2563
     3. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 กันยายน 2563