บริษัท 99 การปัก (1999) จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับงานปักลวดลายระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวก ผ้าห่ม ฯลฯ
20 ซอยลาซาล 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3615424-31
02-3615423
ตำแหน่งงานของ บริษัท 99 การปัก (1999) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ-วางแผน 22 กันยายน 2563