Kplus Dcontact
การผลิตและนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจัดจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั้งสมัยใหม่และดั้งเดิมของบริษัทนั้น ในแง่ของการเพิ่มจำนวนช่องทางแล้ว รวมถึงรวมถึงการตลาดออนไลน์ ที่เข้ามาในยุคสมัยที่สำคัญทั้งตามร้านค้า คนส่วนใหญ่มีความนิยมในการใช่โลกออนไลน์แลกเปลื่ยนชื้อของ บริษัทจึงมองเห็นจึงปรับรูปแบบวิธีการให้เข้าถึงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ซอยลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
094-5822492
ตำแหน่งงานของ Kplus Dcontact 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป ด่วน 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ดูแลเว็ปไซต์ ด่วน 19 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบออนไลน์ ด่วน 19 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน 19 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไป (ด่วน) 19 กันยายน 2563
     6. ฝ่ายพนักงานต้อนรับ ด่วน 19 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกเพจ ด่วน 19 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ Call Center ด่วน 19 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่แอดมินเพจ ด่วน 19 กันยายน 2563