บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
และให้บริการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

บ้านเลขที่ 55/44 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
025823294
025823293
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer 25 กันยายน 2563