บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จำกัด
ให้บริการเต็มรูปแบบในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง เราคือ กลุ่มนักการตลาดและนักออกแบบด้านการจราจร มีทิศวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมจราจร และทางรถไฟ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น สัญญาไฟจราจร การรักษาความปลอดภัยการขนส่งทางรถไฟ กล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น
575/22 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-9321574, 085-4516416
02-5383781
ตำแหน่งงานของ บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (แบบมีกระเช้า) 23 กันยายน 2563
     2. Project Engineer 23 กันยายน 2563